Druhé kolo talentových skúšok pre školský rok 2015/ 2016

26.05.2015 16:46

Talentové skúšky sa konajú v utorok, 16. júna 2016 o 08.00 hodine.

Počet voľných miest po I. kole prijímacích skúšok na jednotlivé študijné odbory:

8222 M úžitková maľba     2
8270 M scénická kostýmová tvorba  4
8260 M propagačné výtvarníctvo    4
8261 M propagačná grafika     1
8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov  5
8297 M odevný dizajn       4

Ponúkané študijné odbory patria medzi tie, na ktoré je potrebné overiť výtvarný talent uchádzača a preto prijímacie skúšky sú talentovými skúškami. Sú povinné pre všetkých uchádzačov o štúdium. Nie je možné prijať na štúdium uchádzača, ktorý ich neabsolvuje. Okrem talentových skúšok v uvedenom termíne, nie je potrebné vykonať žiadne ďalšie prijímacie skúšky.

Na základe prihlášky, ktorú doručí do ŠÚV zákonný zástupca záujemcu o štúdium, pozve riaditeľka ŠÚV písomne každého uchádzača na talentové skúšky. V pozvánke budú uvedené podrobné informácie o pomôckach, ktoré si uchádzač na skúšky prinesie.  

Viac informácii na:

www.suvrk.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=300:prijimacie-konanie-pre-k-rok-20122013-informacie-pre-verejnos&catid=63:prijimacie-skuky&Itemid=122

 

—————

Späť