Od pondelka 25.5.2015 opäť podľa rozvrhu hodín

23.05.2015 20:58

Po dvoch týždňoch súvislej odbornej praxe sa vyučovanie opäť riadi platným rozvrhom hodín. V škole nám budú chýbať štvrtáci, čo sa okrem iného prejaví zmenami v rozvrhoch učiteľov a obsadení niektorých učební. 

—————

Späť