Naši úspešní absolventi

24.05.2015 17:33

Lenka Sršňová

Po absolvovaní odboru modelárstvo a návrhárstvo odevov pokračovala Lenka v štúdiu módy v odevnom ateléri Doc. Júlie Sabovej na VŠVU v Bratislave. Už počas štúdia jej modely zbierali rôzne ocenenia v slovenských, aj medzinárodných súťažiach. Skúsenosti získané počas viacerých zahraničných stáží...

—————

24.05.2015 17:32

Andrea Pojezdálová

Andrea Pojezdálová je ďalšou v rade našich úspešných absolventov. Lásku k móde a k tvorbe odevov uplatnila aj v štúdiu odevného dizajnu na VŠVU. V súčasnosti sa pripravuje na svoje záverečné vystúpenie pri príležitosti ukončenia štúdia. V nedávnej minulosti na seba upozornila svojimi kolekciami...

—————

24.05.2015 17:32

Martin Hrča

Martin Hrča u nás síce študoval odbor propagačné výtvarníctvo, ale miesto v galérii našich úspešných absolventov mu právom patrí. Sem ho radia nielen jeho neprehliadnuteľné úspechy v oblasti módy, ale aj štúdium odevnej tvorby na VŠVU v Bratislave. Jeho kreativita a bezbrehá...

—————

24.05.2015 17:32

Mirka Ferklová

V rokoch 2002-2006 bola študentkou študijného odboru modelárstvo a návrhárstvo odevov, priameho predchodcu odboru odevný dizajn. Po úspešných prijímacích skúškach na VŠMU odbor scénická a kostýmová tvorba a aj na VŠVU zvíťazila láska k móde a k odevnej tvorbe. Absolvovala v roku 2012 na VŠVU v...

—————

24.05.2015 17:31

Slavomíra Vlasová

Mgr. art. Slavomíra Vlasová študovala u nás v rokoch 2000-2004 odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov. Potom pokračovala v štúdiu na VŠVU v ateliéri odevnej tvorby Doc. Júlie Sabovej. Úspechy nenechali na seba dlho čakať. Jej meno sme mohli objaviť medzi finalistami súťaže Brillance Fashion Talent...

—————